kolmapäev, 20. oktoober 2010

Juurikaru kooli retk Matsalu Rahvusparki

Käisime oma klassiga Matsalu Rahvuspargis tänu KIK-i õuesõppe programmile. Alguses olime Matsalu looduskeskuses, kus meile näidati 20 minuti pikkust loodusfilmi Matsalu looma- ja linnuriigist. See film oli väga hästi tehtud. Väga ilusate piltidega. Pärast filmi rääkis meile giid muuseumieksponaatide vahel rahvuspargi ajaloost, lindude rõngastamisest, lindude rändest, lindude toitumisest ja elupaikadest. Veel räägiti meile, et Matsalu laht jääb kogu aeg väiksemaks maakerke tõttu. Peale selle saime veel teadmisi igasuguste kivimite ja nende tekkeajastute kohta. Pärast läksime sadamasse, kus täitsime töölehe “ Kured läevad kurjad ilmad”. Siis pidasime pikniku ja vaatlesime vaatetornist linde kaugel tormisel merel. Ma sain enda jaoks teada väga palju uut. Näiteks lindude rände, toitumise ja elutalitluse kohta.
Uku Sildoja JP 9. klass
.
Käisin Matsalu looduskeskuses, kus toimus suur lindude vaatlemine. Mina vaatasin linde, kuhu nad talveks lähevad. Kuulasin lindude hääli ja pildistasin lindude ja muude loomade topiseid. Matsalus, kus oli suur vaatlemistorn, sõime natuke ja täitsime viie liikmelise pundiga ülesannetega töölehe. Kui leht oli täidetud, käisime korra vaatetornis linde vaatamas ning sõitsime peale seda bussiga koju. Ma sain teada, kuhu linnud talveks lähevad ja kui kaugel ja mis teed mõõda. Ma sain teada veel, et Matsalu looduspark on Eesti suurim, kuhu linnud talve saabudes enne äralendu kogunevad ja kevadelgi tulevad linnud jälle samasse kohta tagasi, et paarituda ja järglasi saada. Huvitav oli see kui me Matsalu looduskeskusesse jõudsime, siis näidati meile 20 minuti pikkust filmi, mis oli nende endi koostatud. Selles filmis oli väga palju lahedaid ja naljakaid pilte lindudest.
Harri JP 9. klass
.
Käisin Matsalu rahvuspargis Penijõe ääres vaatamas igasuguseid loomi, kes elavad erinevatel aastaaegadel Matsalus.
Giid rääkis meile täpselt seda, kuhu mõned linnud lendavad, kui Eestis hakkavad ilmad külmemaks minema. Teada sain, et nendele inimestele makstakse raha, kellel on veised rannaniitudel, sellepärast makstakse, et loomad hoiavad neid rannaniite korras. Teada sain veel sedagi, et väga palju on linde Matsalus igal erineval aastaajal. Väga huvitav oli slaide vaadata, kuna seal oli väga palju toredaid ja ilusaid pilte erinevatest lindudest ja muudest loomadest.
Teet JP 9. klassist
.
Käisime Matsalu looduskeskuses Penijõe ääres. Seal näidati PowePont`i kava mida oli valmistatud kaks aastat. Seal PowerPont`i kavas oli näha Matsalu loodust, linde ja loomi aastaringi.
Me käisime veel kahes toas. Lindude toas oli väljapanek lindude rõngastamisest, nende rändest ja laulust, lindude laule saime ka kuulata. Seal räägiti veel Matsalu rahvuspargi loomisest. Mtsaulu loomade, lindude toas olid topised lindudest ja loomadest. Käisime ka veel Keemu küla vaatlustornis, kust sai vaadeda luikesid merel ja noort luigepere. Mina sain sellest reisist teada, et Matsalu loodus on linnu- ja loomarikas. Kobrastest sain teada, et mida punasemad on kopra hambad, seda tervem ta on. Laululuige ja ja väikese luige erinevus on noka värvuses. Huvitav oli tornis käimine ja Matsalu looduskeskuse slaidikava vaatamine, õues kirjatööde täitmine. Mulle meeldib vahest vaadata loodust kõrgemalt kui maapinnalt ja mulle meeldib väga teha kirjatöid õues, kuna seal on värske õhk ja mõte liigub paremini.
Mario JP 9. klass
.
Käisime oma klassiga ja Vändra Gümnaasiumi 9. klassiga Matsalu looduskeskuses KIK-i õuesõppe programmi raames. Me vaatasime alguses 20- minutilist loodusfilmi. See oli väga huvitav ja pildid olid imekaunid. Siis giid rääkis meile palju lindudest (rändest, rõngastamisest, toitumisest ja elukohtadest). Teises ruumis oli näidatud, mis peitub maa all ning mis toimub maa peal ja giid jutustas sellest meile. Õues looduskeskusest eemal, mere ääres, asus lindude vaatetorn, kust saigi vaadata linde. Kahjuks vihmase ilma pärst, nägime ainult kühmnokk-luike ja parte. Lõpuks anti ka töölehed, mida pidime täitma viiekesi. Sain teada huvitavaid linnunimesid ja nägin ka esmakordselt Matsalu. Töölehtede täitmine oli kõige huvitavam, sest siis sai kogu päeva ja tarkuse paberile kirjutada.
Grete JP 9.klass
.
Käisin neljapäeval retkel Matsalus, KIK´i õuesõppe programmi raames.
Ma olin väga hämmsatunud, kuna sain kuulata linnuhääli, mere ääres linde vaadelda, muuseumis käja ja nautida meeldivat teed, mille valmistas Matsalu looduskeskus. Targemaks sain seal igas mõttes, lindude kohta ja üldse Eesti looduse kohta. Nt: kuidas ja miks linde rõngastatakse, millal ja mis linnuliigid Eestis on ja, et Matsalus on Euroopa suurim mereäärne looduslik rannaniit. Huvitav oli seal seetõttu, et niipalju sai targemaks ja vaatetornist mere pealt linde vaadata. See oli väga meeldiv käik soovitan ka teistele.
Keivo JP 9 klass

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar