reede, 15. oktoober 2010

Retk Matsalu looduskeskusesse

14. oktoobril suundusime Matsalu Rahvuspargi keskusesse, kuhu läksime tutvuma seal elutsevate linnu-, looma- ja taimeliikidega. Esmalt näidati meile slaidikava loomadest ja lindudest, kes Matsalus eri aastaaegadel elavad. Hiljem tutvustas giid meile kahte põnevat näitusesaali, kus omandasime uusi teadmisi rahvuspargis elavate liikide kohta. Saime ka värskelt omandatud teadmisi kohe kasutada, vastates giidi küsimustele ja arvates ära kõlaritest tulevat linnulaulu. Saalid vaadatud, suundusime bussi ja sõitsime Keemu linnuvaatlustorni. Kohale jõudes märkasime merel üksikuid luikesid, sest enamus rändlinde olid juba oma talvisesse puhkepaika rännanud või halva ilma pärast peitu pugenud. Minu arvates oli see kõik väga tore ja huvitav, sest sai palju teadmisi lindude ja Matsalu kohta.
Kristel VG 9b klassist
*
Käisime Matsalu Rahvuspargis Penijõel mõisas. Esmalt vaatasime rahvuspargi elustiku kohta slaidikava, mis näitas väga mitmekülgselt Matsalu loodust. Peale slaidikava tutvustas juhendaja meile veel palju huvitavat rändlindudest ja loomadest. Lõpuks läksime Keemu linnuvaatlustorni linde vaatlema. Teada sain palju uut ja huvitavat, nt seda, et paljud linnud tulevad Matsallu puhkama ja pesitsema. Kõige meeldejäävam ja huvitavam oli vaatetornis olemine, sest seal sai linde binokliga vaadelda ning jälgida nende olemist ja käitumist.
Kadi VG 9b klassist
*
Käisime Matsalu looduspargis ja hiljem Keemu külas vaatetornis. Esmalt kuulasime giidi juttu muuseumi ruumids. Nägime erinevaid linde ja kuulasime juttu lähemalt nende rõngastamisest. Sain teada ka natuke nende eluviisi ja talvitumisteekonna kohta. Hiljem sõitsime linde vaatlema. Külma ja vihmase ilma pärast ei saanud kahjuks neid kaua uudistada. Aga huvitav oli neid vaadata küll, sest see tekitas huvi selle looduse ja lindude vastu.
Karolin VG 9b klassist
*
Meie käisime klassiga Matsalu Rahvuspargis linde uurimas. Algul olime muuseumis, kus juhendajad meile Matsalust ülevaate andsid. Hiljem läksime ka mere äärde, et linde vaadata. Kahjuks oli ilm vihmane ja seetõttu nägime ainult luikesid. Väga kahju, et nii vähe linde nägime, sest eelnevalt rääkisime muuseumis väga erinevatest ja huvitavatest lindudest. Päev Matsalus jääb aga siiski meelde. Sain palju põnevat teada, mida kindlasti elus vaja läheb. Kõige rohkem pakkus mulle huvi lindude rõngastamine ja see, kuidas jälarõngaste abil on teada saadud kui kaugele mõni lind lendab. Mõnele linnuliigile meeldib lennata mere äärest ja mõnele maismaa kohal. Mul on hea meel, et just meie klass Matsalusse sai minna, sest see oli hariv ja tore päev. Väljas õppimise päevi võiks kunagi veel tulla!
Dairi VG 9b klassist
*
Keemus oli kõrge vaatetorn, kuhu mahtus ära vaid 10 inimest. Juhendaja seletas meile palju lindudest. Kõige huvitavam oli teave lindude märgistamisest. Me saime teada kuhu rändavad paljud Eestis elavad linnud ja mis hääli nad teevad. Huvitavaim hetk retkel oli Keemu külas, kus mina koos õpetaja Toomingas Hannesega läksime väikesele poolsaarele ja nägime kuidas üks õnnetu part tahtis endale lõppu peale teha. Ma olen küll näinud kuidas part sukeldub ja ta 10 sekundi pärast veepeale tagasi tuleb, aga see part ei tulnudki enam vee peale :(
Ott VG 9b klassist
*
Ma olin õppepäeval Matsalus. Seal vaatasime põnevat filmi Matsalu elust ja loodusest. Ma sain teada, mis linnud seal pesitsevad, kui palju neid seal umbkaudu on ja mis aastaajal nad enamjaolt pesitsevad. Huvitavad olid Penijõe mõisas loomatopised. Mulle meeldis seal väga!
Ralf VG 8b klassist
*
Käisin Matsalus Keemu külas, seal oli põnev kuna nägin merel palju linde. Sain teada, et Matsalu on üks olulisi paiku lindude rändamisel, sest neil on seal peatuspaik. Muuseumis nägin, et kopra hambad polegi valged, vaid hästi kollased ja sain teada, et mida haigem või vanem on kobras ise seda valgemad on ka tema hambad. Mairjo VG 9b klassist
*
Matsalus uurisime erinevaid linde, kaarte ja loodust. Saime teada, et aja möödudes võib Matsalu laht kinni kasvada. Kõige huvitavam oli vaatetornis käimine, sest sealt nägi erinevaid linde ka kühmnokkluikesid.
Mihkel ja Kristo VG 9b klassist
*
Külastasime Matsalu Rahvuspargi keskust, kus me uurisime Matsalus olevaid linnuliike. Siis läksime Keemu külla, kus vaatlesime vaatetornist linde ning kui kõik olid kõhutäidet saanud, siis täisime töölehti "Kured läevad kurjad ilmad". Sain teada, et Matsalus rõngastatkse linde. Huvitav oli see, kui giid rääkis lindudest, sest sain teada palju huvitavaid fakte nende kohta. Päev Matsalus oli väga tore!
Tanel VG 9b klassist
*
Käisime Matsalu looduskeskuses ja mere ääres. Vaatasime koos klassikaaslastega linde ja loomi ning kuulasime giidi juttu loodust. Vaatetornis giidi kuulates ja linde vaadeldes, muuseumis eksponaatide ja slaidiprogrammi abil saime teavet sellest, et linnu jalarõnga abil saab väga täpselt tead, kus lind on pesitsenud ja rännanud. Targemaks saime ka lindude pesitsemise ning eluviisi koha pealt. Retk oli huvitav, sest paljud meist vaatlesid linde binokliga esmakordselt. Pidevalt oli kuulamist ja vaatamist ning muuseumis sai nuppe näpppida, mille tagajärjelkostus muuseumisaalis linnulaul.
Roland, Keneth, Kertu, Kelli, Maaris ja Kevin VG 9b klassist
*
Õppepäeval läksime klassiga Matsalu looduskeskusesse, mis asub Läänemaal. Me käisime linnuvaatlustornis ja vaatasime binokliga linde ja merd. Samuti nägime muuseumis loomade topiseid - seal olid linnud, kalad ja metsloomad. Väga huvitav oli! Ma sain teada linde, linnu hääli kuulsin, siis nägin lindude rändeteid ning vaatasime loomadest filmi. Seal oli vägev see, et sai elektrooniliselt küsimustele vastata ja lindude laulu kuulata.
Jürgen VG 9c klassist
*
Sellel õppekäigul sain teada erinevaid linnu- ja loomaliike, kuidas rändlindude rändeteid saab jälgida. Muuseumis sai vaadata ernevate lindude mune ja pesasid.
Martin VG 9c klassist
Sain teada kui palju linde käib Matsalus peatumas ja pesitsemas. Seal elavad merikotkad, rabahaned, Śoti mägiveised, koprad, rebased, kodukakud, tedred, metssead jt loomad.
Simo VG 9c klassist
*
Käisin Matsalu Rahvuspargis õppepäeval. Seal täitsin oma rühmaga töölehte, kuulasime õpetajate ja giidide jutte Matsalust. Vaatlesime linde, mida nägime vaatetornist. Käisin sõpradega muulil ja otsisime mere pealt binoklika veelinde. Sõime, jõime kuuma teed ja rääkisime juttu. Kogu päev oli huvitav, kuna me ei pidanud olema koolis, vaid saime minna Matsallu koos sõpradega ja seejuures sain ka teada asju mida varem ei teadnud.
Sain teada, et eestimaa loodus on väga ilus, isegi siis kui sajab vihma. Mulle väga meeldis see reis.
Karoliine ja Laura VG 9c klassist
*
Külastasime looduskeskust, kus meie giid tegi väikese tutvustuse lindude elust. Kõige enam huvitasid mind topised ja kivimid. Võimalik oli ka oma teadmisi proovile panna. Kui Penijõe külastuskeskuses olime lühikese filmilõigu ära vaadanud, siis suundusime Matsalu lahe äärde, lootuses mõnda lindu näha. Seal täitsimeka töölehti. Töölehele tuli kirjutada lindude nimesid ja nende eluviisist. Kui kõhud täis, siis ronisime Keemu vaatetorni, kust avanes kaunis vaade lahele. Sealt ülevalt oli ka näha üksikuid linnuparvi. Sellel päeval õppisin ma palju. Kõik oli tore ja sooviksin tulevikus veel Matsalu külastada.
Kertu VG 9c klassist
*
Käisin linnuvaatlustornis, õues oli tugev tuul kuna olime mere ääres. Seal sain teada paljutki lindude kohta.
Giid rääkis meile mis aastaajal võib Matsalus mingit lindu näha. Sain teada kuhu üks või teine lind rändab, kui suured on lindude munad ja pesad. Huvitav oli linnuvaatlustornis binokliga linde jälgida. Mulle meeldis see tormine ilm, sest siis meri laksub ja lainetab.
Mirja ja Pirjo VG 9c klassist

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar