teisipäev, 13. oktoober 2015

Väätsa Pügilas

KIK-i projekt "7.-12. klasside õpilaste keskkonnateadlikuse tõstmine" viis meie õplased ka Väätsa Prügilasse. Tänu meie külaskäikudele Väätsa Prügilasse sai see Väätsa valla suurima külastajate arvuga ettevõtteks (800 külastatajat 13.okt seisuga)  - lausa vaatamisväärsus :)

Õpilased said teada, mis meie toodetud prügist saab. Meile tutvustati kuidas jäätmeid sorteeritakse, mille alusel neid sorteeritakse ja kuhu jäätmed suunatakse. Suurem osa jäätmetaest v.a ohtlikud jäätmed, läheb taaskasutusse, vaid 10% jäätmetest suunatakse ladestusalale ehk prügimäele. 

Kõik mis jääb järgi peale plastmassjäätmete
sulatamist ja mahajahutamist
Jäätmegraanulitest saavad vastupidavad lauad ,
millest saab toota aiamööblit, lillekaste jms
Olmeelektroonika lammutatakse ja eraldatakse sellst
kõik vajalik materjal


Tagaplaanil olevad kerged tetrapakendite pallid müüakse
maha Poola ettevõttele 25.- tonn

27 000 tonni olmejäätmeid on aga pressitud rullidesse ja hoiustatakse Väätsa Pügilas, s.o strateegiline küttevaru Iru Soojuselektrijaamale.  

Gümnasistid fossiile õppimas TTÜ Särghaua õppekeskuses


Fossiilide valik
Meie kooli gümnaasiumiõpilastel oli võimalus KIK-i projekti raames ühel koolipäeval õppimas käia Särghaua õppekeskuses, Bioloogia ja geograafia tunnis õpiti tundma kivistisi ja Maa ajalugu. Õppepäeval vaadati filmi Eesti kivististest, kuulati loengut Maa geoloogilisest ja bioloogilisest ajaloost, määrati fossiile ja lõpuks meisterdati endale kividest taieseid.Määratud fossiilid
12. klass fosiile uurimas

10. klass fossiile määramas