neljapäev, 21. oktoober 2010

Matsalus linnustiku vaatlemas

Kõigepealt vaatlesime linde slaidiprogrammi vahendusel. Filmis rääkis Fred Jüssi, mis linnud Matsalus pesitsevad, talvituvad ja läbi rändavad. Peale filmi vaatamist tutvustati meile ka loomi, kes elavad looduskaitsealal. Keemu vaatetornis saime ise oma silmaga ja binokli abil vaadelda veelinde. Hiljem täitsime kõige teadasaadu põhjal töölehe lindude kohta.
Sain teada, et lindudele meeldib Matsalus pesitseda ja läbirändel seal puhata ning kosuda. Linnud ei armasta lennata avamerel ja kui nad lendavad "soojale maale" ületavad nad Vahemerd kontinentide ühenduskohtadelt. Suunataju on lindudel juba geenides ja seetõttu ei eksi nad ka lennuteed valides.
Paula VG 9a klassist

Väljasõit Matsallu oli kell 8.00 ja kohale jõudsime umbes tunni ja 40 minuti pärast. Kõigepealt suundusime me Penijõe mõisahoonesse, kus asub Matsalu looduskeskus. Seal vaatasime 30 minutilist slaidikava, milles tutvustati paljusid erinevaid taimi, loomi ja linde, kes Matsalus elavad või sealt läbi rändavad. Peale seda vaatsaime muuseumis loomatopiseid ja kuulasime giidi. Giid jutustas meile Matsalu ajaloost, rääkis loomadest ja rahvuspargist. Teises ruumis sai kuulata lindude hääli, vaadata lindude ja loomade koljusid, putukaid ja herbaariumiga tutvuda ning näha, milliseid jalarõngaid kasutatakse lindude rõngastamisel. Keemu vaatetornis saime binokliga vaadata luikesid, kes ujusid merel. Sain teada palju uusi asju ja huvitav oli kuulata giidi juttu ning vaadata vaatetornist linde.
Jane VG 9a klassist

Esmalt sõitsime bussiga Matsalu Rahvuspargi keskusesse. Seal me vaatasime 20 minutit pilte erinevatest lindudest. Seejärel läksime muuseumi, kus olid erinevad loomad, linnud, kivimid ja kaardid. Seal oli päris põnev. Teises ruumis saime vaadata rändlindude rändeteid, kuulata lindude hääli jms. Sain teada, milliseid hääli linnud teevad, millal rändlinnud lahkuvad meilt ja millal tagasi tulevad. Huvitav oli Keemu külas vaatetornist linde vaadata ja töölehti täita, sest muidu oli kogu aeg külm ja märg, aga vaatetornis oli soe ja mõnus.
Keio VG 9a klassist

Matsalus me uurisime lindude pesitsust, nende topiseid ja lennuteed, mida mööda nad lendavad lõunasse. Huvitav oli linde vaadelda ja nende elu kohta palju uut teada saada, sest varem ma ei teadnud neist palju.
Mihkel VG 9a klassist

14. oktoobril sõitsin bussiga Matsalu Rahvusparki. Seal vaatasin õpetlikku filmi ja sain teada Matsalu ajaloost ja lindudest. Seal alles sain teada, mitu linnuliiki on Eestis, kuidas linnud rändavad jne. Muuseum oli väga huvitav, sest seal oli lindudest ja loomadest palju topiseid. Käisin ka vaatetornis, kust sai teisi linde vaadelda. Huvitav oli see kõik seetõttu, et see oli õpetlik ja tore vaheldus koolielule.
Karl VG 9a klassist

Käisime Matsalu Rahvuspargis, mida olen ka varem külastanud. Päev algas peahoones filmi vaatamisega, see film tutvustas Matsalu elustikku erinevatel aastataegadel. Sain teada, et Matsalu külastab igal aastal mitmeid tuhandeid linde. Siis suundusime muuseumiruumidesse, kus olid välja pandud kaardid, topised, helisalvestised linnulauludest, rändlindude rändeteed ja palju muudki huvitavat. Huvitav oli sõit Keemu külla ja lindude vaatlemine linnuvaatlustornist.
Priit VG 9a klassist

Õppepäeval nägin palju linde ja loomi. sain palju teada lindude ja loomade kohta. Uurisime ka linde binokliga Keemu vaatetornis. Huvitavat infot oli palju, nt saime teada, millised on lindude rändeteekonnad. Ilm oli küll vihmane, aga seltskond oli tore. Oli üsna huvitav päev.
Eliis VG 9a klassist

Käisime Matsalu Rahvuspargis, mis asub Lääne-Eestis. Sinna saabudes vaatsaime filmi looduskaitseala lindudest. Seejärel kuulasime giidi, kes rääkis meile muuseumi eksponaatidest ja Matsalust. Järgmisena kuuulasime linnulaulu, saime ka näha kaardil lindude rändeteid ja vitriinis linnumune ja pesasid. Muuseumis oli ka putukate- ja taimedekogud. Keemu külas asuvas vaatetornist nägime, halva ilma tõttu, kahjuks vähe linde. Huvitav oli teave lindude, nende munade ja pesade kohta. Kahju, et ei saanud vihma pärast metsarajale matkama minna, sest seal oleksime ehk kohanud veelgi selliseid linde, keda ei pane tavaliselt tähelegi.
Karmen VG 9a klassist

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar