neljapäev, 31. mai 2012

2012./2013. õppeaastal toimuv õpiprojekt

KIK toetab projekti
Vändra Gümnaasium, 28.05.2012

UudisedSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 25.05.2012 toetada Vändra Gümnaasiumi taotlust "Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil 7.-9. klasside õpilastele" kokku 3891.78 euro suuruses summas. Projekti tegevused toimuvad sügisel.

Hetkel toimub KIK-i toetusel kaks keskkonnateadlikkus projekti:

* 1.-6. kl õpilaste õuesõpe teemal "Looduse mitmekesisus ja rabade elurikkus" (KIK toetus 2695,53 €);

* 10.-12. kl õpilaste aktiivõpe energiamajanduse ja sellega seonduvate keskkonnaprobleemide tundmaõppimiseks (KIK toetus 3909,88 €).