teisipäev, 30. september 2014

8. klassid käisid Pärnus õppimas

11. septembril õppisid  Vändra Gümnaasiumi kaheksandate klasside õpilased loodust tundma Pärnu Loodusmajas. Õpilastele tutvustati loodumaja ja sealseid õppimisvõimalusi. Lähemalt õppisid lapsed tundma selgrootuid ja veekeskkonna elustikku. Õpilased taastutvusid sääskede ja nende vastsetega, keda tänu soojale ilmale oli rohkesti ning uurisid taimi ja loomi.
Õpilastele meeldis väga õppimisvõimaluste mitmekesisus ja õppetöö väljaspool klassiruumi.
Riina Sikkal

esmaspäev, 22. september 2014

6. klassi õuesõppepäev Pärnu Keskkonnahariduse keskuses


22. septembril  õppis 6. klass tundma linnaelustikku Pärnu linna näitel. Meie vaatluskoht asus Riia maantee ääres, kus mõõtsime CO2 taset, mis oli mõõtmise ajal 106 mmg/1000g õhu kohta ja müra taset, mis oli mõõtmishetkel 80 detsibelli. Peale liiklusmüra muid helisid nagu linnulaul, Riia maandtee ääres ei olnudki kuulda. Küll oli aga rohkesti näha inimese tegutsemise jälgi nagu hooned, prügi, niidetud rohi, lillepeenrad. Mõõtsime ka kõige jämedama puu ümbermõõtu, see oli 2,22 m. Otsisime puudel kasvavaid samblikke, et hinnata õhu puhtust, aga leidsime ainult harilikku korpsamblikku, mis kasvas puudel ja kividel. Loomasid ei näinud me ühtegi. Kahjuks segas vihm meie tegemisi.
Riina Sikkal


Täidetud töölehed

Õpilaste arvamused loodusmajast ja õppepäeva tegevuste kohta

teisipäev, 16. september 2014

9. klassi õppepäev Sagadis

16. septembril külastasid üheksanda klassi õpilased Sagadi looduskooli 
Looduskoolis toimus  Uurimuslik seiklusmäng Sagadi mõisas, mis kestis 4 tundi ja oli väga õpetlik uurimusliku õppe vorm. Õpilased pidid läbima 13 kontrollpunkti, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid. Rühmadel tuli teha oma uurimistest kokkuvõte ja vormistada teemapõhine ettekanne, milles tutvustati oma uurimistöö tulemusi.
reede, 12. september 2014

teisipäev, 9. september 2014

5. klassi õpilased õppisid Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuses

Täna, 09. septembril toimusid meie kooli 5a. ja 5b. klassi õpilaste õppetunnid Pärnus.


Tutvusime uue loodusmaja sisuga ja sisustusega. Seejärel õppisime Pärnu jõge ja selle elustikku tundma. Õpilased täitsid töölehtedel olevaid õpiülesandeid. Rühmatööna tuli ära tunda nii taimi kui loomi, leida kaardilt üles Pärnu jõgi, määrata vee värvust jms. Viimasena vaatlesime Pärnu jõe ääres binoklitega veelinde ja mõõtsime jõevee temperatuuri, vee voolukiirust ja jõe sügavust.

Need teod elavad Pärnu jões
Jões kasvavaid taimi ära tundmas
Siit algab Pärnu jõgi  
Nii täitusid töölehed õigete vastustega
Jaansoni rajal jõge uurimas
Pärnu jõevee läbipaistvust ja sügavust mõõtmas

esmaspäev, 8. september 2014

2014/2015. õppeaastal käimasolevad KIK´i projektid

Sellel õppeaastal saavad meie kooli õpilased tõsta enda keskkonnateadlikkust osaledes projektides, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Algklasside õpilased käivad õppimas Pärnu Keskkonnahariduskeskuses, projekti
"1.-4. kl loodusõpetuse tunnid Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuses" raames,
KIK´i rahastus 1476.- eurot.
Õpilased õpivad selle projekti käigus erinevaid ilmaelemente ja tutvuvad ilmavaatluste põhitõdedega, lemmikloomade pidamisega, kalade ehitusega, veel saadakse selgeks ilmakaared, kaart ja kompass.


Põhikooli õpilased õpivad Pärnu Keskkonnahariduskeskuses ning Sagadi Looduskoolis, projekti "Aktiivõppekuu loodusainetes 5. - 9. klassidele Vändra Gümnaasiumis",
KIK´i rahastus 3298.- eurot.
Septembris osalevad õpilased viiel õppekäigul ja kuulavad loodusfotograafi Sven Zaceki loengut "Eesti aastalind 2014 - jäälind".

  • 9. septembril õpivad 5. klasside õpilased tundma Pärnu jõe elustikku;
  • 11. septembril orjenteeruvad 8. klasside õpilased Pärnu parkides GPS-ide abil ja tutvuvad tiigielustikuga;
  • 16. septembril sõidavad 9. klasside õpilased Sagadi looduskooli loodust õppima uurimusliku õppe abil;
  • 22. septembril on 6. klassi õpilased Pärnus linnaelustikku uurimas;
  • 8. oktoobril teevad 7. klasside õpilased praktilisi töid kaardi, kompassi ja GPS´iga.