teisipäev, 25. september 2012

Projekti "Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil 7.-9. klasside õpilastele" lõpuüritus

Õpiprojekti lõpuüritus toimub 4. oktoobril Vändra Gümnaasiumis. Sellel päeval osalevad peale meie kooli õpilaste ka Pärnjõe ja Juurikaru koolide õpilased. Õpilaste  4 - 5 liikmelised võistkonnad võistlevad õppekäikudel käsitletud teemadele vastavate postrite valmistamises ja GPS õppemängus.
Postrite teemad on järgmised: 7. kl Läänemeri, 8. kl - Tarbetaimed, 9. kl - Meri ja rannik. Poster peab: 1) vastama etteantud teemale, 2) sisaldama kolme teemakohast hüüdlauset, mõtet või informatiivset lauset  3) olema pilkuköitev, tähelepanu tõmbav ja kaunis. Posteri (plakati) valmistamiseks on lõpuüritusel kasutada: markerid, paber, liim ja käärid.
Parimate võistkondade liikmeid premeeritakse raamatutega, mille saavad õplased ise endale valida.

esmaspäev, 24. september 2012

9. klass Kabli rannas loodust õppimas

Neljapäeval, 20. septembril käisid Vändra Gümnaasiumi ja Vändra valla koolide 9. klasside õpilased Kabli RMK looduskeskuses tarkust kogumas mere ja maa kohta. Õpisime koos tundma Läänemere Liivi lahe taimestikku, loomastikku, kalu ja linde. Tutvusime rannarahva tööde ja tegemistega kauges minevikus ja tänapäeval. Õnnestus näha ka Kabli Linnujaamas toimuvat linnupüüki.
Nii püütaksegi kinni rändlinnud

Eesti väikseim lind - pöialpoiss rõngastamise ootel

Roostikust mereranda

 

teisipäev, 18. september 2012

Fotokonkursi fotod Tartus!

Elutee on pikk ja kitsas!
 Miks minna otse, kui saab ringiga!
Puhas vesi.

Õppepäev Tartus!


See aasta toimus õppepäev Tartus! Meid jaotati kaheks rühmaks. Ühes rühmas olid Juurikaru ja Pärnjõe kooli õpilased ning mõned meie kooli õpilased. Ja teises olid ainult VG õpilased.
Algselt läksime Toomemäele. Esimesena pidime mõõtma teepikkuse Karl Ernst von Baeri monumendist Inglisillani. Seda mõõtsime sammupaariga, minu arvates oli see nendest ülessannetest kõige lihtsam. Teisena mõõtsime puu kõrguse ja määrasime mis liiki puu see on. Kolmandana pidime mõõtma ohvrikivi pikkuse, laiuse, kõrguse, ümbermõõdu ning määrasime kivimi tüübi. Kassiorus mõõtsime oru kaldenurka ja sügavust. Mina ei olnud kunagi ühegi oru kaldenurka ega sügavust mõõtnud. Pidime määrama ka ilmakaari. Iga praktiseeritud ülessande vastused pidime ka töölehe peale kirja panema. See oli geograafia tunni eest! Üllatuseks oli see, et ülesanded ei olnud nii rasked, kui arvasin. 
Edasi kõndisime Botaanikaaeda. Seal jaotati meie grupp veel kaheks. Mina läksin õuegrupiga. Giid rääkis meile tarbetaimedest. Kõndisime umbes tund aega seal õues ringi. See oli päris väsitav. Lõpuks läksime sisse ja täitsime töölehe nende taimede kohta. Ma ei osanud seda töölehte üldse aga õnneks giid aitas natuke. Õues oli raske kõike giidi juttu kuulata ja meelde jätta, kuna taimi oli väga palju ja kaugele jutt ei kostunud. See oli bioloogia tunni eest!
Viimaks läksime majja, kus meie Toomemäe giid ütles meile õiged vastused ja seal saime vaadata ka seenenäitust. Peale seda läksime bussi ja sõitsime koju. Mõlemad giidid olid väga sõbralikud ja abivalmid!
Kokkuvõttes oli tore ja pikk päev.

reede, 14. september 2012

8. klassi õuesõpe Tartus Toomemäel ja botaanikaaias

Neljapäeval, 13. septembril toimus 8. klasside geograafia tund Toomemäel ja Kassiorus  ning bioloogia tund TÜ Botaanikaaias
Geograafia tunnis Vändra, Juurikaru ja Pärnjõe kooli õpilased mõõdistasid Kassioru nõlva kaldeid, mõõtsid Toomemäel ohvrikivi ja määrasid ilmakaari. Bioloogiatunnis tutvusid õpilased botaanikaaia kasvuhoonetes ja aias kasvavate tarbetaimedega.
 
Kõik see tarkus tuli lõpuks kirja panna ka töölehtedele
 

kolmapäev, 12. september 2012

7. klass osales projektis "Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil 7.-9. klasside õpilastele"

Kolmapäeval, 12. septembril asusid 7. klassid loodust õppima Pärnus. Sel õppeaastal osalevad õuesõppe projektis Vändra Gümnaasiumi, Juurikaru Põhikooli ja Pärnjõe Põhikooli õpilased. Õpilased läbisid GPSide abil pika rannaäärse matkaraja Pärnu muulist kuni Mai elamurajoonini Pärnu rannaniidu looduskaitsealal. Külastasime ka Loodus-ja Tehnikamaja ning tutvusime sealsete huviringide tööga.
 
 
 
Śoti mägiveised rannakarjamaal

Vee ja kala klass
 
Elavnurk
 
Kokanduse klass