kolmapäev, 28. september 2016

Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil Vändra Gümnaasiumis

Vändra Gümnaasiumis on käimas järjekordne KIKi poolt rahastatud õuesõppeprojekt  
Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil Vändra Gümnaasiumis
Projekti eesmärgiks on õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse arendamine ning õuesõppe traditsiooni jätkamine, mille alguseks saab lugeda aastat 2011, mil toimus KIKi toel esimene õuesõppeprojekt Vändra Gümnaasiumis.


Aktiivõppekuu jooksul propageeritakse loodusaineid ja loodus-keskkonda, õpilased osalevad erinevatel õppekäikudel. 6. 7. ja 9. klasside õpilased omandavad teadmisi TTÜ Särghaua Õppekeskuses, kus tutvutakse kivimite, Eesti geoloogilise ehituse ja mullaga. 4. klasside õpilased õpivad tundma tähti ja tähtkujusid Pärnu Keskkonna-hariduse keskuses. 5. klassi õpilased õpivad tundma  Pärnu jõge kui kalajõge ning 8. klassi õpilased saavad teadmisi seeneriigist.
5. klass veetaimi uurimas     


Projekti rahastab 1926.00 euro ulatuses  Keskkonnainvesteeringute Keskus ja kooli omaosalus on 80.00 eurot.

Kokkuvõte selleaastastest projektidest on kajastatud "Vändra Teataja" novembi numbris lk 4.

7a klass Särghaua Õppekeskuses
Maakoor koosneb kivimitest
Setitamine

SettimineKivimite lihvimise töötuba
Teoksil on midagi huvitavat!
Kivimite kollektsioon
See mis särab on puhas kuld

teisipäev, 13. september 2016

Algklassid õpivad Pärnus

KIK´i rahastusega projekti õppeprogrammid Pärnu KeskkonnahariduskeskusesseKuupäev
Klass
KIK-i
õppeprogramm
kolmapäev
21.09.216
II b
„Kübarseene ehitus"
Loodusmajareede
23.09.2016
II a
„Kübarseene ehitus"
Loodusmajateisipäev
04.10.2016
IIIb
"Elektrivool, mis see on ja milleks"
Tehnikamajaneljapäev
13.10.2016
III a
"Elektrivool, mis see on ja milleks"
Tehnikamaja2016/2017. õa projekti abil Valgeranda seenele

13. septembril toimus 8. klassi õpilaste bioloogiatund Valgeranna metsas, õppisime seeni tundma. Seened, mis said meile tuttavamaks on jäädvustatud fotodele, vt pildigaleriid
Selle päeva seenesaak
Selle päeva seenesaak