neljapäev, 4. oktoober 2012

Looduse tundmaõppimise projekt lõpusirgel

Neljapäeval, 4. oktoobril oli meie koolimaja ja selle ümbrus saginat täis, sest oli võistlemise ja  kokkuvõtete tegemise päev. Looduse tundmaõppimise projekti lõpuüritusel osales 161 õpilast, kes võistlesid posterite koostamises ja GIS õppemängus.
GIS mängu viisid läbi Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja inimesed. Õpilaste 4 – 5 liikmelised võistkonnad pidid leidma kõige lühema tee GIS mängu lõpp punkti ning kirjeldama igas punktis ka selle ümbrust ja objekte, mida nad seal silmasid. Lühima teekonna läbis Vändra Gümnaasiumi 9. klassi võistkond (Marcko, Toomas, Esme ja Kateriine), kelle raja pikkuseks oli vaid 1,49 km ja läbimiskiiruseks 11,5 km/h. 9. klasside arvestuses olid teisena lõpp punktis Juurikaru poiste võistkond ja kolmandana Vändra võistkond (Janeli, Elis, Marie-Kristiin, Rauno). 8. klassidest olid kiireimad Pärnjõe Põhikooli poisid (Jürgen jt), kelle läbitud tee oli 1,52 km pikk ja liikumiskiirus 20 km/h, teiseks jäid Vändra tüdrukud (Ireen, Kärt, Gerda, Marleen ja Eva-Kristiina) ning kolmandad olid Pärnjõe tüdrukud (Ingrid jt). 7. klassidest oli kiireim Vändra Gümnaasiumi 7b võistkond (Frederik, Tea, Priit-Karmo, Karl-Steven, Kertu), teepikkus 1,71 km ja kiirus 11,6 km/h, teiseks jäi Vändra 7b Eliise võistkond ja kolmandaks Pärnjõe kooli Elari võistkond.
Võisteldi ka plakatite joonistamises, võistkond pidi kodutööna valminud kavandi abil valmistama kohapeal teemakohase ja pilkuköitva plakati. Plakateid sai kokku 34, mis kõik olid värviküllased ja kenad. Zürii hinnangul osutusid parimateks plakatiteks Pärnjõe Põhikooli 7. klassi võistkonna Kristiina, Mery-Ly, Merilin, Elina plakat, Vändra Gümnaasiumi 8b klassi võistkonna Ireen, Kärt, Eva-Kristiin, Marleen, Gerda ja Vändra kooli 9. klassi võistkonna Marie-Kristiin, Rauno, Elis, Janeli plakat.


 
 Kokku koostati 31 värviküllast postrit õppepäavadest õpitu kohta
 
Parimate võistkondade õpilasi autasutati loodusteemaliste raamatutega.
Parimale fotograafile Lily Hansenile jäi mälestuseks loodusfotode album
 

teisipäev, 25. september 2012

Projekti "Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil 7.-9. klasside õpilastele" lõpuüritus

Õpiprojekti lõpuüritus toimub 4. oktoobril Vändra Gümnaasiumis. Sellel päeval osalevad peale meie kooli õpilaste ka Pärnjõe ja Juurikaru koolide õpilased. Õpilaste  4 - 5 liikmelised võistkonnad võistlevad õppekäikudel käsitletud teemadele vastavate postrite valmistamises ja GPS õppemängus.
Postrite teemad on järgmised: 7. kl Läänemeri, 8. kl - Tarbetaimed, 9. kl - Meri ja rannik. Poster peab: 1) vastama etteantud teemale, 2) sisaldama kolme teemakohast hüüdlauset, mõtet või informatiivset lauset  3) olema pilkuköitev, tähelepanu tõmbav ja kaunis. Posteri (plakati) valmistamiseks on lõpuüritusel kasutada: markerid, paber, liim ja käärid.
Parimate võistkondade liikmeid premeeritakse raamatutega, mille saavad õplased ise endale valida.

esmaspäev, 24. september 2012

9. klass Kabli rannas loodust õppimas

Neljapäeval, 20. septembril käisid Vändra Gümnaasiumi ja Vändra valla koolide 9. klasside õpilased Kabli RMK looduskeskuses tarkust kogumas mere ja maa kohta. Õpisime koos tundma Läänemere Liivi lahe taimestikku, loomastikku, kalu ja linde. Tutvusime rannarahva tööde ja tegemistega kauges minevikus ja tänapäeval. Õnnestus näha ka Kabli Linnujaamas toimuvat linnupüüki.
Nii püütaksegi kinni rändlinnud

Eesti väikseim lind - pöialpoiss rõngastamise ootel

Roostikust mereranda

 

teisipäev, 18. september 2012

Fotokonkursi fotod Tartus!

Elutee on pikk ja kitsas!
 Miks minna otse, kui saab ringiga!
Puhas vesi.

Õppepäev Tartus!


See aasta toimus õppepäev Tartus! Meid jaotati kaheks rühmaks. Ühes rühmas olid Juurikaru ja Pärnjõe kooli õpilased ning mõned meie kooli õpilased. Ja teises olid ainult VG õpilased.
Algselt läksime Toomemäele. Esimesena pidime mõõtma teepikkuse Karl Ernst von Baeri monumendist Inglisillani. Seda mõõtsime sammupaariga, minu arvates oli see nendest ülessannetest kõige lihtsam. Teisena mõõtsime puu kõrguse ja määrasime mis liiki puu see on. Kolmandana pidime mõõtma ohvrikivi pikkuse, laiuse, kõrguse, ümbermõõdu ning määrasime kivimi tüübi. Kassiorus mõõtsime oru kaldenurka ja sügavust. Mina ei olnud kunagi ühegi oru kaldenurka ega sügavust mõõtnud. Pidime määrama ka ilmakaari. Iga praktiseeritud ülessande vastused pidime ka töölehe peale kirja panema. See oli geograafia tunni eest! Üllatuseks oli see, et ülesanded ei olnud nii rasked, kui arvasin. 
Edasi kõndisime Botaanikaaeda. Seal jaotati meie grupp veel kaheks. Mina läksin õuegrupiga. Giid rääkis meile tarbetaimedest. Kõndisime umbes tund aega seal õues ringi. See oli päris väsitav. Lõpuks läksime sisse ja täitsime töölehe nende taimede kohta. Ma ei osanud seda töölehte üldse aga õnneks giid aitas natuke. Õues oli raske kõike giidi juttu kuulata ja meelde jätta, kuna taimi oli väga palju ja kaugele jutt ei kostunud. See oli bioloogia tunni eest!
Viimaks läksime majja, kus meie Toomemäe giid ütles meile õiged vastused ja seal saime vaadata ka seenenäitust. Peale seda läksime bussi ja sõitsime koju. Mõlemad giidid olid väga sõbralikud ja abivalmid!
Kokkuvõttes oli tore ja pikk päev.

reede, 14. september 2012

8. klassi õuesõpe Tartus Toomemäel ja botaanikaaias

Neljapäeval, 13. septembril toimus 8. klasside geograafia tund Toomemäel ja Kassiorus  ning bioloogia tund TÜ Botaanikaaias
Geograafia tunnis Vändra, Juurikaru ja Pärnjõe kooli õpilased mõõdistasid Kassioru nõlva kaldeid, mõõtsid Toomemäel ohvrikivi ja määrasid ilmakaari. Bioloogiatunnis tutvusid õpilased botaanikaaia kasvuhoonetes ja aias kasvavate tarbetaimedega.
 
Kõik see tarkus tuli lõpuks kirja panna ka töölehtedele
 

kolmapäev, 12. september 2012

7. klass osales projektis "Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil 7.-9. klasside õpilastele"

Kolmapäeval, 12. septembril asusid 7. klassid loodust õppima Pärnus. Sel õppeaastal osalevad õuesõppe projektis Vändra Gümnaasiumi, Juurikaru Põhikooli ja Pärnjõe Põhikooli õpilased. Õpilased läbisid GPSide abil pika rannaäärse matkaraja Pärnu muulist kuni Mai elamurajoonini Pärnu rannaniidu looduskaitsealal. Külastasime ka Loodus-ja Tehnikamaja ning tutvusime sealsete huviringide tööga.
 
 
 
Śoti mägiveised rannakarjamaal

Vee ja kala klass
 
Elavnurk
 
Kokanduse klass

neljapäev, 31. mai 2012

2012./2013. õppeaastal toimuv õpiprojekt

KIK toetab projekti
Vändra Gümnaasium, 28.05.2012

UudisedSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 25.05.2012 toetada Vändra Gümnaasiumi taotlust "Looduse tundmaõppimine aktiivõppe abil 7.-9. klasside õpilastele" kokku 3891.78 euro suuruses summas. Projekti tegevused toimuvad sügisel.

Hetkel toimub KIK-i toetusel kaks keskkonnateadlikkus projekti:

* 1.-6. kl õpilaste õuesõpe teemal "Looduse mitmekesisus ja rabade elurikkus" (KIK toetus 2695,53 €);

* 10.-12. kl õpilaste aktiivõpe energiamajanduse ja sellega seonduvate keskkonnaprobleemide tundmaõppimiseks (KIK toetus 3909,88 €).

reede, 23. märts 2012

Algamas on õuesõppe projekt 1.-6. klassidele.

Aprillis ja mais on toimumas õuesõppe projekt I ja II kooliastmele. Projekti käigus viiakse läbi 1.-6.klassi õpilastele seitse õppekäiku erinevatesse loodushariduskeskustesse (Soomaa, Mukre, Kiidjärve Looduskeskus), avatakse bolgi ja korraldatakse projekti tulemusi üldistav õpilasnäitus.
1.-3. klassi õppeprogrammi teemaks on "Elurikkus rabas". Selle raames külastavad klassid erinevaid rabasid. Esimene klass uurib Mukre Loodusrabas rabataimi kevadel; teine klass suundub Soomaa rahvusparki, kus tutvutakse rabas elavate loomadega; kolmas klass läheb samuti Soomaa Rahvusparki, kus vaadeldatakse samblaid ja samblikke.
II kooliastme programmi teemaks on "Looduse mitmekesisus". Looduse mitmekülgsust minnakse uurima Kiidjärve Looduskeskusesse. Klasside õppeprogrammid on klassiti järgmised: IV klass - "Rabast põlismetsa";V klassid - "See lummav sipelgariik"; VI klassid - "Looduse pühakoda".
Projekti finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

pühapäev, 26. veebruar 2012

Algas gümnasistide õuesõppe projekt

Jätkamaks õuesõppe traditsiooni alustasid Vändra kooli gümnasistid 2012. a õppeprojektiga "10. - 12. klasside õpilaste õuesõpe energiamajanduse ja sellega seonduvate keskkonnaprobleemide tundmaõppimiseks". KIKi toetusel teokstehtav projekt hõlmab geograafia ja bioloogia tundides õpitavaid teemasid. Sissejuhatus tehti 10. veebruaril, kui kuuati Priit Enoki loengut energiajulgeoleku teemadel. Õpilased saavad veel osaleda 2. märtsil toimuval rohelise energia loengul. Projekti käigus külastatakse põlevkivikarjääri, kaevandusmuuseumi ja elektrijaamu. Õpitu kokkuvõtteks koostavad õpilased õpimapi, kus kajastatakse oma teadmisi kaasaegsest energiamajandusest ja keskkonnaprobleemidest.