teisipäev, 16. aprill 2013

Õuesõppeprojekt 1. - 6. klassile, teemal „Jäätmekäitlus ja atmosfäärikaitse“Juba teist aastat järjest toimub Vändra Gümnaasiumis õuesõppeprojekt 1. - 6. klassidele.
Selle aasta teemaks on „Jäätmekäitlus ja atmosfäärikaitse.“ Projekti käigus viiakse läbi 6 õppekäiku erinevatesse jäätmekäitlus- ja ilmavaatlusjaamadesse: I ja II klass tutvuvad OÜ Paikre tegevusega; III klass suundub uurimusretkele AS Väätsa Prügila juurde; IV ja V klass külastavad Tõravere Observatooriumi; VI-ndad klassid sõidavad Tallinn-Harku Aeroloogiajaama ilma ennustama.
Õuesõpe ja vahetu kontakt loodusega arendab õpilaste hoolivat suhtumist loodusesse ning kinnitab koolitunnis õpitut. Et neid tulemusi saavutada, on vaja (lisaks kooliruumides toimuvatele ainetundidele) viia õpilasi õppekäikudele, kus nad saavad ainetunnis õpitud teavet praktilise tegevuse käigus kasutada ning looduses tegutsedes uusi teadmisi ja kogemusi omandada.
Õppekäikude kohta avatakse ka blogi, kus on ülevaated meie retkedest (fotode ja juttude näol) ja  õpilastepoolsed arvamused.
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Riina Arva