neljapäev, 28. september 2017

Vaated Pärnu ranna mineviku ja tänapäeva.

07.09 käisime klassiga õppepäeval Pärnu rannas. Rannas jagati klass kaheks, poisid otsisid rannas karpe ja krabisid ning tüdrukud täitsid töölehte, hiljem oli vastupidi. Vaatetornis saime binokliga rannaniidul olevaid lehmi vaadata. Rannal otsisime erinevaid mere karpe ja krabisid. Töölehe küsimustele saime vastused plakatitelt mis olid laudteel. Kokkuvõtteks oli päev tore.

Vaade laudteelt Pärnu ranna minevikule ja tänapäevale

Seitsmendal septembril suundus 8.B klass Pärnu randa sealset loodust uurima. Mööda rannaäärt kulgevat laudteed jalutades saime juurde rohkelt teadmisi kogu rannaelustiku kohta. Kuulates meie giidi ja lugedes laudtee ääres seisvaid infolehti, kirjutasime kogu uue teabe üles meile antud töölehtedele. Üleval vaatetornis avanes meile võimalus binoklitega veidi ümbrust uurida. Meie vaatevälja jäi rannaniidul hommikusööki nautiv lehmakari ning rannas jalutavad linnaelanikud.
   Järgnevalt seadsime sammud rannaliiva poole. Meie ülesandeks oli otsida võimalikult palju erinevaid karpe, krabisid ja muid mereelanike jälgi. Liivas ning kõrkjates tuhnides leidsime nii mõndagi põnevat. Koos sorteerisime oma leiud ära ning arutasime, kuidas need üldse merekaldale jõudsid.
   Külm tuul ja sombune ilm meid ei heidutanud ning suutsime kogu päevast ikkagi rõõmu tunda.

Minu päev Pärnu rannas

Pärnus oli tore, sest ei pidanud kooli minema. Oleks võinud olla rohkem tegevust. Mulle meeldis korjata merekarpe. Ei meeldinud tegevused laudteel, sest need olid igavad. Saime palju uut teada. Järgmine kord võiks olla paremad ülesanded.

kolmapäev, 27. september 2017

Kuidas paistavad laudteelt Pärnu ranna minevik ja tänapäev?

27. septembril käis õues õppimas 8.a klass. Uuriti Pärnu randa ja sealset loodust ning kultuuri.
Alljärgnevalt mõned ülesvõtted sellest toredast õppepäevast.
Läänemere karbidreede, 15. september 2017

Õuesõppetunnid Vändra Gümnaasiumis 2017/18. õppeaastal

Käimas on järjekordne loodushariduse projekt „Õuesõppetunnid Vändra Gümnaasiumis“. 
Projekti maksumus on 3 325 000 eurot, mida rahastab KIK, kooli omaosalus on 180 eurot. 
Meie kooli 4. – 12. klasside õpilastel on võimalus  õppida loodusõpetust, geograafiat ja bioloogiat Pernova Loodushariduskeskuses ja Särghaua õppekeskuses sealsete õpetajate juhendamisel järgmise plaani kohaselt:

Kuupäev/Klass        Koht                             Teema        
05. 09 / 7             Pernova Loodusmaja    Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPS abil   
06. 09 / 5a, 5b     Pernova Loodusmaja    Õppekäik Pärnu jõe äärde         
             4a           Pernova Loodusmaja    Mikroskoop ja rakk       
07. 09 / 8b           Pernova Loodusmaja    Kuidas paistavad laudteelt Pärnu ranna minevik ja                                                                                   tänapäev    
            10            Pernova Loodusmaja    GPS matk Pärnu rannas                    
26. 09 / 4b           Pernova Loodusmaja    Mikroskoop ja rakk       
27. 09 / 8a           Pernova Loodusmaja    Kuidas paistavad laudteelt Pärnu ranna minevik ja                                                                                   tänapäev    
28. 09 / 9             Pernova Loodusmaja    GPS matk Pärnu rannas              
03. 10 / 12           Pernova Loodusmaja    Evolutsioon 
04.10 / 6              Särghaua                       Muld
09. 10 / 11           Särghaua                        Maa geoloogile areng. Kivistised

                                                                                                                            Riina Sikkal
                                                                                                                             projektijuht