pühapäev, 31. oktoober 2010

Õpilaskonverents

21. oktoobril toimus Vändra Gümnaasiumis keskkonnateemaline õpilaskonverents, mis võttis kokku meie ühisprojekti "Õuesõpe Eesti ökosüsteemide tundmaõppimiseks: mets, soo, järv ja meri". Konverentsil osalesid Vändra Gümnaasiumi ja Juurikaru Põhikooli 5.- kuni 9.-klasside õpilased, kes olid ka nimetatud projekti õppepäevadel kaasa löönud.
Konverents algas helisalvestisega laulurästa laulust ja loodusmees Hendrik Relve jutustas fonogrammil Vändra kandi loo laulurästast, sissejuhatuse lõpetas Hanna Valk parmupillilooga. Järgnevalt sai konverentsi avamisks sõna Vändra kooli direktor Peeter Putk ning meid tervitas ka KIK´i juhatuse liige Kalev Aun.
Seejärel alustasid oma kokkuvõtvate sõnavõttudega õpilased, selleks olid nad õpetajate abiga koostanud põhjalikud slaidiprogrammid. Vändra Gümnaasiumi (VG) 5. klassi õpilane Frederik Küüts esines kokkuvõttega Soomaast, Juurikaru Põhikooli (JP) 5. klass esitas peast oma slaidikava Soomaal tehtust ja nähtust. VG 6. klass õpilane Jan Ait tutvustas kõigile meile põhjalikult raba elustikku ja raba omapära, lisandus JP 6. klassi ettekanne Riisa rabast ja töölehe ülesannetest. VG 7. klassi õpilased Kathleen Abel ja Birger Pajumäe tutvustasid meile metsa elukooslust ja meie metsade puid ja linde, JP 7. klass tegi kokkuvõtte Sagadis õpitust ja tutvustas meile töölehte "Puudest algab mets". VG 8. klassi õpilased Rauno Feldmann ja Kaspar Saal tutvustasid meile Võrtsjärve kalu ning JP 8. klass andis ülevaate Võrtsjärvest endast. VG 9. klassi õpilased Kristel Veersalu ja Karolin Vahuri esinesid ettekandega Matsalu Rahvuspargist ja sealsest elustikust ning JP 9. klass tegi kokkuvõtte Matsalus õpitust ja kogetust ning tutvustas seal täidetud töölehte "Kured läevad kurjad ilmad".
Slaidiprogrammid vaheldusid loodusluule ja lauludega. Saali väljapandud stendidelt võis lugeda muljeid õppepäevadest. Kuuldu ja õpitu võttis kokku teemakohane viktoriin, milles osales igast klassist üks 3-liikmeline võistkond.
bioloogiaõpetaja Hille Arumäe

Konverentsi ettekande esitlus "Matsalu RP"

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar