neljapäev, 17. september 2020

Algavad KIKI projektid põhikoolile


Käesoleval, 2020/21. õppeaastal on meie kooli 2. ja 3. kooliastme õpilastel järjekordne võimalus õppida Pernova Loodusmajas ja TalTech Särghaua õppekeskuses loodusaineid sealsete õpetajate juhendamisel. 

Õppimine väljaspool koolimaja sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toele, kes rahastas meie projekti “Õuesõppetunnid Vändra Gümnaasiumis“ 1932.40 euro ulatuses. Loe projekti kirjeldust SIIT 


projektijuht Riina Sikkal

VG geograafiaõpetaja

Homme, 18.09 lähevad 8. klassi õpilased õppima väljaspoole meie koolimaja, seekord siis Pärnusse loodusmajja.

  • 18.09 VIII kl Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas R. Sikkal
  • 23.09 V klass Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas T. Lilienthal-Üle
  • 23.09 VI b kl Särghaual, väljasõit 9.15, õpilastega kaasas R. Sikkal
  • 24.09 VI a kl Särghaul, väljasõit 9.15, õpilastega kaasas S. Enok
  • 28.09 VII b Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas R. Sikkal
  • 01.10 VII a Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas R. Sikkal

teisipäev, 18. veebruar 2020

Õppelabori kasutus

Projekti "Loodusinete Õppelabor" käigus loodud õppelaborit ja sealset õppevara kasutavad Vändra Gümnaasiumi, Juurikaru Põhikooli ja Pärnjõe Kooli õpilased üsna usinasti. 
Regulaarne kasutus katkes seoses COVID-19 puhanguga, kui tuli minna distantsõppele ja vältida lähikontakte.
2020/21. õa-l jätkus õppelabori kasutamine aktiivselt Vändra kooli õpilaste poolt, nii nagu eelnevalgi õppeaastal toimusid paljud loodusainete tunnid õppelaboris. Samuti käisid algklasside õpilased loodust uurimas ja õppimas õppelaboris.

Sügisel valmis gümnaasiumi füüsikaõpetajatel esimene tööjuhend uute õppevahendite rakendamisel praktiliste tööde tegemiseks. Uurimusliku õppe töölehte testisid 12. klassi õpilased oma praktilise töö tunnis. Tööjuhend asub e-koolikotis
Füüsika praktilise töö juhendit lugemas projekti rahastusega saadud arvutist.Projekti rahastusega õppevahendid
 ja katseseade

Uuringu tulemused kajastati protokollis


Õpetaja abi kulub alati ära

Loodusainete õppelabor

5. detsembril 2019 sai ametlikult avatud Vändra Gümnaasiumi loodusainete õppelabori uks. Toimus õppelabori kasutusvõimalusi tutvustav avaüritus, kus osalesid Vändra Gümnaasiumis ja naaberkoolides loodusaineid õpetavad õpetajad, nende koolide juhid ning Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse esindajad Tarvi Tasane ja Tiia Kallastu.
Uue ja kaasaegsete õppevahenditega sisustatud õppelabori valmimiseks taotlesime SA Innove taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” (Klass+) 199 991 eurot.  Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastati projekti “Loodusainete Õppelabor” 123 661 euroga. 
Direktor Marget Privitsa tervituskõnes kõlasid tänusõnad naaberkoolide direktoritele, kes nõustusid meiega ühinema, sest projekti eelduseks oli mitme kooli koostöö ja õppevara ühiskasutus. Tänu kuulus ka VG loodusainete õpetajatele ja VG majandusspetsialistile Aksel Puustile projekti „Loodusainete Õppelabor“ elluviimise eest.
Õppelaboris üllatasid meid oma etteastega 8.b klassi õpilased. Henri Pari luges sissejuhatuseks põlevat raamatut ja Laura Madison tegi “elevandi hambapastat”. Keemilisi üllatusi aitasid õpilastel ette valmistada keemiaõpetajad Meelike ja Merit.
Seejärel tutvustas geograafiaõpetaja Riina meile uut digitaalset  ilmajaama, mille mõõteseadmed asuvad koolimaja katusel, aga andmekogur ja monitor klassiruumis. 
Füüsikaõpetaja Zoja demonstreeris uusi  füüsikaseadmeid. Toimus põnev elektrostaatika demonstratsioonkatse. Tutvustati optika katseseadet, vooluringi katsevahendeid 3. ja 7. klassile ning kangi katsevahendit 8. klassile.
Infojuht Kevin tutvustas Globisens Labdisc andmekoguri ja suure monitori/ekraani kasutusvõimalusi. Monitor on puutetundlik ning võimaldab kuvada väga selget pilti, millele saab kirjeid lisada nii sõrme kui ka pliiatsiga.
Bioloogiaõpetaja Hille näitas kuidas töötavad erinevad mikroskoobid. LED ekraaniga mikroskoop võimaldab läbipaistvatest rakkudest ka fotosid ja videosid teha. Kaameraga mikroskoobi saab ühendada arvutiga ning suurel monitoril vaadeldavat objekti näidata. Binokulaar mikroskoop suurendab ruumiliselt ka läbipaistmatuid objekte ja näitas meile seekord lähivaates jõulupuud.
Õppelabori laborant Meelike tutvustas klassi sisustust ja ohutusvahendeid. Järgnes ringkäik õppelaboris, kus iga huviline sai ise vaadata, tutvuda ja katsuda kappides ja laudadel olevaid õppevahendeid.
Avaüritus lõppes loodusainete õpetajate ühisaruteluga. Veebikeskkonnas Google Drive väljendati oma mõtteid ja tehti ettepanekuid edaspidise laborikasutuse, koolitusvajaduste ja koostöö osas. 
Projekti “Loodusainete Õppelabor” koordinaator Hille Arumäe