neljapäev, 24. september 2015

Vändra Gümnaasiumi 7. - 12. klassi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine loodusainetes.

Meie kooli õpilastel on sellel õppeaastal võimalus oma teadmis täiendada Särghaual ja Väätsal.
KIK rahastas õppeprojekti summas 3103.- eurot.
Kõik klassid sõidavad Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskusesse õppima Eestimaa maapõue ning Väätsa Prügilasse tutvuma jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise võimalustega.
Särghaua õppeprogrammid, milles õpilased 2015. a sügisel osalevad on järgmised:
  • Kivimid ja mineraalid, 
  • Muld, 
  • Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad, 
  • Elu areng ja fossiilid
9. klass kivimeid lihvimas