teisipäev, 18. veebruar 2020

Õppelabori kasutus

Projekti "Loodusinete Õppelabor" käigus loodud õppelaborit ja sealset õppevara kasutavad Vändra Gümnaasiumi, Juurikaru Põhikooli ja Pärnjõe Kooli õpilased üsna usinasti. 
Regulaarne kasutus katkes seoses COVID-19 puhanguga, kui tuli minna distantsõppele ja vältida lähikontakte.
2020/21. õa-l jätkus õppelabori kasutamine aktiivselt Vändra kooli õpilaste poolt, nii nagu eelnevalgi õppeaastal toimusid paljud loodusainete tunnid õppelaboris. Samuti käisid algklasside õpilased loodust uurimas ja õppimas õppelaboris.

Sügisel valmis gümnaasiumi füüsikaõpetajatel esimene tööjuhend uute õppevahendite rakendamisel praktiliste tööde tegemiseks. Uurimusliku õppe töölehte testisid 12. klassi õpilased oma praktilise töö tunnis. Tööjuhend asub e-koolikotis
Füüsika praktilise töö juhendit lugemas projekti rahastusega saadud arvutist.Projekti rahastusega õppevahendid
 ja katseseade

Uuringu tulemused kajastati protokollis


Õpetaja abi kulub alati ära

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar