kolmapäev, 15. oktoober 2014

Pärnu rand ja Läänemeri

Läänemeri ehk Balti meri, Põhja- ja Kesk-Euroopa vahel olev Atlandi ookeani sisemeri,  on sügavale mandrisse ulatuv riimveekogu, mida maailmamerega ühendavad kitsad ja madalad väinad. Läänemere pindalaks on 365 000 km², koos Taani väinadega 386 000 km², Koos Kattegatiga 420 000 km². Läänemere keskmiseks sügavuseks on 55 meetrit, maht umbes 20 000 km³.
Põhjareljeefi ja hüdroloogilise režiimi sarnasuse alusel käsitletakse mõnikord Kattegatti Läänemere osana. Mere läänepiiriks võetakse Jüütimaa kirdeosas olevat Skageni neeme ja loode pool Göteborgi paiknevat Marstrandi saart ühendav joon.
Rannajoon on kogu Läänemere lõuna- ja kaguosas kuni Pärnu rannani vähe liigestunud, rand on suhteliselt lauge ning enamasti liivane, rohkesti on luiteid.
http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4nemeri (12.10.2014)