pühapäev, 26. veebruar 2012

Algas gümnasistide õuesõppe projekt

Jätkamaks õuesõppe traditsiooni alustasid Vändra kooli gümnasistid 2012. a õppeprojektiga "10. - 12. klasside õpilaste õuesõpe energiamajanduse ja sellega seonduvate keskkonnaprobleemide tundmaõppimiseks". KIKi toetusel teokstehtav projekt hõlmab geograafia ja bioloogia tundides õpitavaid teemasid. Sissejuhatus tehti 10. veebruaril, kui kuuati Priit Enoki loengut energiajulgeoleku teemadel. Õpilased saavad veel osaleda 2. märtsil toimuval rohelise energia loengul. Projekti käigus külastatakse põlevkivikarjääri, kaevandusmuuseumi ja elektrijaamu. Õpitu kokkuvõtteks koostavad õpilased õpimapi, kus kajastatakse oma teadmisi kaasaegsest energiamajandusest ja keskkonnaprobleemidest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar