kolmapäev, 3. jaanuar 2024

4. - 6. klassi õpilaste inspiratsioonipäev

23. novembril 2022. a olid Vändra Gümnaasiumis koos valla koolide 4. – 6. klasside tublid õpilased, kes kogusid inspiratsiooni ning kogesid uurimise ja tegutsemise rõõmu loodusainete valdkonnas. Loodusainete päeval osales 43 õpilast viiest Põhja-Pärnumaa valla koolist. 
 Päev algas kell 10.00 Vändra kooli direktori Marget Privitsa tervitusega ja päevakava tutvustusega VG reaalainete õppetooli juhi Zoja Juuremaa poolt. Õpilased said osaleda erinevate töötubade tegevustes, et hankida uusi teadmisi ja kogeda seal midagi huvitavat bioloogia, keemia, füüsika, muusika ja toidu tegemise valdkonnas.
Keemia igapäevaelus, juhendas Meelike Mätas
 
Vooluringi töötuba, juhendas Rangel Himmaste

Magnetite töötuba, juhendas Zoja Juuremaa

Muusika töötuba ehk kellade ansambel, juhendas Kalli Rõõmusaare


Mikroskoobi töötuba, juhendasid Hille Arumäe ja Riina Sikkal

Mikroskoobi töötoas

Tordi kaunistamise töötuba, juhendas Eda Vaino

Tordi kaunistamise töötoas

Töötubades tegutsemisele järgnes lühike lõunapaus ja üritus lõpetati kell 13.00 söögisaalis, kus kõik osalejad said maitsta torte, mida nad ise olid imepäraselt kaunistatud.

Õpilaste kaunistatud tordid

Ilusad ja maitsvad tordid

Loodusainete inspiratsioonipäevalt said kõik osalejad meeldivaid kogemusi  uurimise, harjutamise, koostöö tegemise osas ning preemiaks magusa maitse- elamuse.

Andekate õpilaste loodusainete päev toimus Vändra Gümnaasiumis teist korda, eelmise õppeaasta kevadel kogunesid Vändrasse meie valla koolide 7. – 9. klasside õpilased, vaata meenutusi tollasest üritusest SIIT.

Tekst Hille Arumäe, fotod Tiina Sikk

teisipäev, 26. aprill 2022

Loodusainete päev

22. aprillil 2022. a, kevadvaheaja eelsel päeval kogunesid Vändra Gümnaasiumisse valla kolme kooli 7. – 9. klassi loodushuvilised õpilased, et osaleda  loodusainete võistlusel

Loodusainete päeval said õpilased õppelaboris teha katseid ja uurida loodust erinevate õppevahenditega, mille soetamist rahastati projekti "Loodusaiete Õppelabor" (02.01.2019 - 30.06.2022) raames, vt lisatud logo.

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+) 

Määrati lahuste happelisust.


Katsetega tuli välja selgitada, mis ained kandikul on?
 Pandi kokku elektriskeeme.

Vahepalaks toimus jalutussaalis VG Playboks 2022 võitjate eestvedamisel tants „Punane suksu“, kaasa said tantsida kõik osalevad õpilased ja õpetajad.
Kõik koos tantsuhoos

Loodusainete päev jätkus digiviktoriiniga loodusainetes  Actionboundi äpis, kus tuli lahendada ülesandeid viies valdkonnas. Bioloogias ära tunda linnud linnulaulu järgi ja ise kaasa laulda inimkeeli. Füüsikas oli vaja tunda agregaatolekuid, keemias ja matemaatikas lahendada ristsõna ning geograafias fotodelt ära tunda riigid nende tuntud kohtade järgi ja etendada Hawaii saarestiku sündi.

Päeva lõpus said tublid osalejad suu magusaks śokolaadiga ja autasuks Vändra kooli meene.

Ülesanded koostasid ja ürituse viisid läbi tublid reaalainete õpetajad Vändra, Juurikaru ja Pärnjõe koolist, suured tänud teile meeldiva ürituse korraldamise eest.  

Tekst: projekti "Loodusainete Õppelabor" koordinaator H. Arumäe

Fotod S. Hunt

esmaspäev, 14. veebruar 2022

2021/22 õppeaasta loodusõppe projektid

Foto "Puhas Eestimaa loodus" H. Arumäe (2021)
COVID-19st pandeemiast hoolimata said 2021/22. õa-l Vändra kooli õpilased osaleda KIK`i rahastatud (3 500 eurot) loodusõppe projektides. Loe projekti tutvustust SIIT

12. mail said 4.a ja 4.b klassi õpilased Pernova loodusmajas osaleda õppeprogrammis "Maa päikesesüsteemi osa". Õpetajad Ave Naano ja Meelike Mätas.

9. mail osalesid 3. klasside õpilased õppkäigul Pernova Loodusmaja õppeprogrammis "Ilmakaared, kaart ja kompass#. Õpetaja Ene Kitsnik ja Küllike Reimann.

21. aprill õppisid 5. klassi õpilased Pernova Loodusmajas "Pärnu jõgi" Õpetaja Meelike Mätas.

19. aprill õppisid 6. klassi õpilased Pernova Loodusmajas "Maavarad Eestis" Õpetaja Riina Sikkal.

Detsembris käisid 2.a ja 2.b klasside õpilased Kurgja talumuuseumis ja osalesid "Jõulud talus" programmis. Õpetaja Silvia Kangert ja Tiiu Lilienthal-Üle

25. novemberil käisid 7ndate klasside õpilased Pernova Loodusmajas õppepäeval "STEAM: kaardid, orienteerumine ja geograafilised koordinaadid". Õpetaja Riina Sikkal

11. ja 20. oktooberil esimese klasside õpilased osalesid Pernova Loodusmaja õppeprogrammis “Loovad mängud taimedega” Loe lisaks  Õpetajad Kadi Aruste ja Riina Kirkmann

15. septembril osalesid 9. klassi õpilased õppekäigul Silma õpikojas õppeprogrammis "Haavatav Läänemeri" Õpetaja Riina Sikkal

13. septembril osalesid 8ndad klasside õpilased õppekäigul Silma õpikojas õppeprogrammis "Teadusliku uurimismeetodi rakendamine". Õpetaja Riina Sikkal

Õppekäike rahastas


neljapäev, 17. september 2020

Algavad KIKI projektid põhikoolile


Käesoleval, 2020/21. õppeaastal on meie kooli 2. ja 3. kooliastme õpilastel järjekordne võimalus õppida Pernova Loodusmajas ja TalTech Särghaua õppekeskuses loodusaineid sealsete õpetajate juhendamisel. 

Õppimine väljaspool koolimaja sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toele, kes rahastas meie projekti “Õuesõppetunnid Vändra Gümnaasiumis“ 1932.40 euro ulatuses. Loe projekti kirjeldust SIIT 


projektijuht Riina Sikkal

VG geograafiaõpetaja

Homme, 18.09 lähevad 8. klassi õpilased õppima väljaspoole meie koolimaja, seekord siis Pärnusse loodusmajja.

  • 18.09 VIII kl Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas R. Sikkal
  • 23.09 V klass Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas T. Lilienthal-Üle
  • 23.09 VI b kl Särghaual, väljasõit 9.15, õpilastega kaasas R. Sikkal
  • 24.09 VI a kl Särghaul, väljasõit 9.15, õpilastega kaasas S. Enok
  • 28.09 VII b Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas R. Sikkal
  • 01.10 VII a Pernova Loodusmajas, väljasõit kell 10.00, õpilastega kaasas R. Sikkal

teisipäev, 18. veebruar 2020

Õppelabori kasutus

Projekti "Loodusinete Õppelabor" käigus loodud õppelaborit ja sealset õppevara kasutavad Vändra Gümnaasiumi, Juurikaru Põhikooli ja Pärnjõe Kooli õpilased üsna usinasti. 
Regulaarne kasutus katkes seoses COVID-19 puhanguga, kui tuli minna distantsõppele ja vältida lähikontakte.
2020/21. õa-l jätkus õppelabori kasutamine aktiivselt Vändra kooli õpilaste poolt, nii nagu eelnevalgi õppeaastal toimusid paljud loodusainete tunnid õppelaboris. Samuti käisid algklasside õpilased loodust uurimas ja õppimas õppelaboris.

Sügisel valmis gümnaasiumi füüsikaõpetajatel esimene tööjuhend uute õppevahendite rakendamisel praktiliste tööde tegemiseks. Uurimusliku õppe töölehte testisid 12. klassi õpilased oma praktilise töö tunnis. Tööjuhend asub e-koolikotis
Füüsika praktilise töö juhendit lugemas projekti rahastusega saadud arvutist.Projekti rahastusega õppevahendid
 ja katseseade

Uuringu tulemused kajastati protokollis


Õpetaja abi kulub alati ära

Loodusainete õppelabor

5. detsembril 2019 sai ametlikult avatud Vändra Gümnaasiumi loodusainete õppelabori uks. Toimus õppelabori kasutusvõimalusi tutvustav avaüritus, kus osalesid Vändra Gümnaasiumis ja naaberkoolides loodusaineid õpetavad õpetajad, nende koolide juhid ning Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse esindajad Tarvi Tasane ja Tiia Kallastu.
Uue ja kaasaegsete õppevahenditega sisustatud õppelabori valmimiseks taotlesime SA Innove taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” (Klass+) 199 991 eurot.  Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastati projekti “Loodusainete Õppelabor” 123 661 euroga. 
Direktor Marget Privitsa tervituskõnes kõlasid tänusõnad naaberkoolide direktoritele, kes nõustusid meiega ühinema, sest projekti eelduseks oli mitme kooli koostöö ja õppevara ühiskasutus. Tänu kuulus ka VG loodusainete õpetajatele ja VG majandusspetsialistile Aksel Puustile projekti „Loodusainete Õppelabor“ elluviimise eest.
Õppelaboris üllatasid meid oma etteastega 8.b klassi õpilased. Henri Pari luges sissejuhatuseks põlevat raamatut ja Laura Madison tegi “elevandi hambapastat”. Keemilisi üllatusi aitasid õpilastel ette valmistada keemiaõpetajad Meelike ja Merit.
Seejärel tutvustas geograafiaõpetaja Riina meile uut digitaalset  ilmajaama, mille mõõteseadmed asuvad koolimaja katusel, aga andmekogur ja monitor klassiruumis. 
Füüsikaõpetaja Zoja demonstreeris uusi  füüsikaseadmeid. Toimus põnev elektrostaatika demonstratsioonkatse. Tutvustati optika katseseadet, vooluringi katsevahendeid 3. ja 7. klassile ning kangi katsevahendit 8. klassile.
Infojuht Kevin tutvustas Globisens Labdisc andmekoguri ja suure monitori/ekraani kasutusvõimalusi. Monitor on puutetundlik ning võimaldab kuvada väga selget pilti, millele saab kirjeid lisada nii sõrme kui ka pliiatsiga.
Bioloogiaõpetaja Hille näitas kuidas töötavad erinevad mikroskoobid. LED ekraaniga mikroskoop võimaldab läbipaistvatest rakkudest ka fotosid ja videosid teha. Kaameraga mikroskoobi saab ühendada arvutiga ning suurel monitoril vaadeldavat objekti näidata. Binokulaar mikroskoop suurendab ruumiliselt ka läbipaistmatuid objekte ja näitas meile seekord lähivaates jõulupuud.
Õppelabori laborant Meelike tutvustas klassi sisustust ja ohutusvahendeid. Järgnes ringkäik õppelaboris, kus iga huviline sai ise vaadata, tutvuda ja katsuda kappides ja laudadel olevaid õppevahendeid.
Avaüritus lõppes loodusainete õpetajate ühisaruteluga. Veebikeskkonnas Google Drive väljendati oma mõtteid ja tehti ettepanekuid edaspidise laborikasutuse, koolitusvajaduste ja koostöö osas. 
Projekti “Loodusainete Õppelabor” koordinaator Hille Arumäe


reede, 3. november 2017

12. klassi õppepäev Pärnus

13. oktoobril õppis 12. klass kivistisi määrama ja tundma ning tutvus Maa ajalooga evolutsiooni tunnis Pernova Loodusmajas
Õppeprogrammi "Kivististe määramine" algas ülevaatega elu tekkest ja arengust Maal geokronoloogilise tabeli abil ja jätkus fossiilide määramisega. Nii saadi teada, et Maa vanuseks loetakse meteoriitide isotoopuuringute põhjal 4,566 miljardit aastat ning kivistisi saab määrata ka äpi abil. 

Kivistisi ehk fossiile uurimas

Seesugused ilusad fossiilid siis ehk kunagi elanud organismid
Kui soovid ka kivistisi uurida ja määrata, siis kasuta  © 2003 Mare Isakar´i Kivististe määrajat